KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

*Wyrażenie wszystkich rodzajów zgód jest dobrowolne, natomiast bez wyrażenia zgody na te konkretne czynności w ogóle nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

PRZED WYRAŻENIEM ZGÓD ZAPOZNAJ SIĘ
Z INFORMACJAMI O PRZETWARZANIU DANYCH TUTAJ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka CD Zabłocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30 – 618) ul. Tuchowska 6B oraz spółka Convector Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 618) ul. Tuchowska 6B, które to spółki łącznie zwane są Współaministratorami danych osobowych (Współadministratorzy).

Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą powyższego formularza kontaktowego będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratora udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty powiązane z którymkolwiek ze Współadministratorów kapitałowo lub osobowo, podmioty świadczące na rzecz któregokolwiek Współadministratora usługi prawne, notarialne, księgowe, doradcze, finansowe i informatyczne, sądy, organy administracyjne.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów w celu przesłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach oferowanych przez któregokolwiek ze Współadministratorów. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do czasu, kiedy staną się zbędne w kontekście realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, w związku z którym były zbierane.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres: ul. Tuchowska 6B, 30 – 618 Kraków, telefonicznie: +48 12 659 90 80, 607 753 300, 733 190 190, mailowo: biuro@czyzewskiego1 lub info@development.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie:  www.lofthauszablocie.pl.

więcej informacji
więcej informacji
więcej informacji