INWESTOR

INFORMACJA PRAWNA

Informacja prawna o inwestorze (spółka celowa):

CD Zabłocie Spółka z o.o. Sp. k.

Siedziba Zarządu: ul. Tuchowska 6B, 30-618 Kraków
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000826724.
Numer REGON: 385435159.
Numer NIP: 6793195868

DEWELOPER

Convector Development Spółka z o.o.


Deweloper o ponad 20-letnim doświadczeniu w realizowaniu obiektów wielorodzinnych i jednorodzinnych dla wymagających. Dwukrotnie uhonorowany tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz nagrodą Złotego Sokoła. Inwestycje mieszkaniowe Spółki charakteryzują się dbałością zarówno o atrakcyjność formy architektonicznej, jak i funkcjonalność budynków oraz przemyślane rozkłady mieszkań. Firma jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

PARTNERZY INWESTYCJI

B2 Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K.


Znana krakowska pracownia projektowa, działająca od 1995 roku, mająca na swoim koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Zespół projektowy tworzy ponad 50 architektów zgrupowanych w specjalistycznych działach odpowiadających za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego.

BCC Group

BCC Group, firma z branży inwestycyjnej i przemysłowej, łączy ponad 15 letnia doświadczenie wspólników działając w Polsce i wielu krajach europejskich.
Obsługuje duże prace inżynieryjne gdzie wymagana jest wiedza i wysokiej jakości materiały eksploatacyjne. Partner biznesowy projektu.

www.bccentre.pl