AKTUALNOŚCI

09 | 09 | 2022

Dziennik budowy - wrzesień 2022

Stan zaawansowania budowy na dzień 09-09-2022

Etap I (Organizacja placu budowy):  100%
Etap II (Stan zero pod budynkiem):  100%
Etap III (Stan surowy otwarty – wykonanie stropów nad parterem i piętrami I, II): 100%
Etap IV (Stan surowy zamknięty Budynku): 100%
Etap V (Stan wykończony zewnętrzny Budynku): 100%
Etap VI (Stan wykończony wewnętrzny Budynku z instalacjami wewnętrznymi): 100%

Etap VII - Pozwolenie na użytkowanie Budynku – w trakcie
Roboty budowlane w fazie zakończenia - pozostało do wykonania:
- zakończenie montażu platform parkingowych,
- montaż znaków drogowych, luster i gaśnic w garażu w garażu podziemnym,
- wykonanie zieleni projektowanej, zakończenie makroniwelacji terenów zielonych,
- wykonanie opisów liczników prądu,
- zakończenie robót przy ogrodzeniu zewnętrznym, murek podwalinowy i ustabilizowanie skarp,
- montaż tablic administracyjnych w wejściach do klatek schodowych,
- montaż stojaków rowerowych,
- montaż uchwytów do szaf licznikowych,
- wykonanie numeracji klatek schodowych i kondygnacji,
- zamontowanie rozdzielaczy w tablicach piętrowych,
- zakończenie połączeń w rozdzielniach elektrycznych,
- zakończenie instalacji podłączeniowej wool- boxów w garażu podziemnym,
- montaż systemu master–key

Planowany termin zgłoszenie budynku do odbioru przez PINB: 15-20 września 2022

ZOBACZ ZDJĘCIA