AKTUALNOŚCI

04 | 07 | 2022

Dziennik budowy - lipiec 2022

Stan zaawansowania budowy na dzień 01.07.2022

Etap I (Organizacja placu budowy):  100%
Etap II (Stan zero pod budynkiem):  100%
Etap III (Stan surowy otwarty – wykonanie stropów nad parterem i piętrami I, II): 100%
Etap IV (Stan surowy zamknięty Budynku): 100%
Etap V (Stan wykończony zewnętrzny Budynku) - 100%

Etap VI - Stan wykończony wewnętrzny Budynku z instalacjami wewnętrznymi
planowany termin zakończenia 30.07.2022

  • - wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, słaboprądowej, wentylacji, oraz wymiennikowni - 95%
  • - wykończenie tarasów, oraz balkonów i loggi - 60%
  • - wykonanie warstw posadzkowych: izolacja z folii, izolacja cieplna, wylewki cementowe, posadzki z płytek w częściach wspólnych budynku - 80%
  • - malowanie klatek schodowych i korytarzy - 30%
  • - wykonanie małej architektury, oraz oświetlenia terenu - 0%
  • - wykonanie chodników i dróg wewnętrznych z wjazdem do garażu - 40%

ZOBACZ ZDJĘCIA